Om Dansk konstruktions-
og betoninstitut
Home

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut ejes af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber. Aktionærerne er:

  • COWI
  • MOE
  • MT Højgaard
  • NCC Danmark
  • NIRAS
  • RAMBØLL
  • Sweco Danmark

Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser. Programmet planlægges i et tæt samarbejde med repræsentanter for aktionærfirmaerne.

Lærerkræfterne hentes primært blandt de samme firmaers specialister, men også fra andre firmaer, producenter, læreanstalter og institutter. Det tilstræbes, at lærerne repræsenterer såvel emnets teoretiske aspekter som dets tilpasning til hverdagens krav.

Planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres, når der efter bestyrelsen skøn er behov herfor. Dette sker ligeledes i et samarbejde mellem aktionærfirmaerne. Dette sikrer, at projekterne er behovsbaserede og resultatorienterede. Resultaterne formidles ved udgivelse af rapporter og anvisninger samt ved indarbejdelse i kurserne.

Home |  Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S  |  Att. Bent Feddersen, Hannemanns Alle 53, 2300 KĂžbenhavn S  |  Tlf.: 2761 8858 og 5161 6550  |  E-mail: dkbi@dkbi.dk