Kursusoversigt - alle kurser
Home
Emne:

Kursus IDKursusTitelBeskrivelseAktivKalender
G235Belastnings- og beregningsgrundlag for broerVisNejVis
G200Den gode statiske dokumentationVisNejVis
T200Gode trækonstruktionerVisNejVis
G245Konstruktioner i bæredygtigt byggeriVisNejVis
F300Gode funderingskonstruktionerVisJaVis
S300Svejsning af stålkonstruktionerVisNejVis
A113A113 – Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbetonVisNejVis
G400Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner – DS 11990VisJaVis
S210Gode StålkonstruktionerVisJaVis
P103Den europæiske betonnorm, EN 1992 (2 dg)VisNejVis
P107Materialestandard for beton DS/EN 206 DK NA:2018VisNejVis
P125Eksempler på beregning af betonkonstruktioner efter Eurocode 2 (½ dg)VisNejVis
P242Betonstatik på PC efter EurocodesVisNejVis
G230Dokumentation og kontrol af bærende konstruktionerVisJaVis
g202Understanding Structural BehaviourVisNejVis
P203Plasticitetsteori for beton og armeret beton (3 dg)VisNejVis
P209Beton og brand / EN 1992-1-2VisNejVis
P210Armerede betonplader. Beregning og konstruktive forhold.VisNejVis
P213Statisk betingede revner i betonkonstruktionerVisJaVis
P216Beregning af jordtrykspåvirkede konstruktionerVisNejVis
P217Skiver, høje bjælker, konsoller og rammehjørner VisJaVis
P221Statisk analyse af eksisterende betonkonstruktionerVisJaVis
P225FEM-beregninger af plader og skiver i beton (½ dg)VisNejVis
P226Beton som underlagskonstruktionVisNejVis
P227Stringermetoden (3/4 dg)VisNejVis
P228Energiprincipper og variationsmetoderVisNejVis
P230Marine konstruktioner. Udformning, udførelse og vedligeholdVisNejVis
P232Forankring i betonkonstruktionerVisNejVis
P233Bips A113, Fordeling af projekteringsydelse og ansvar (½ dg)VisNejVis
P234Beton og brandVisNejVis
P238Udformning og beregning af samlinger i betonelementbyggeriVisNejVis
P241Fiberarmeret beton for bærende konstruktionerVisNejVis
P243Bæredygtighed i forbindelse med betonkonstruktionerVisNejVis
P244Beregning af betonkonstruktioner ved anvendelse af elastiske FE-programmerVisJaVis
P245Betonkonstruktioner. Grundlæggende e-læringskursus i samarbejde med DTU BygVisNejVis
B201Videregående betonstyrkelære - Kompetencegivende kursus med eksamenVisNejVis
P246Reinforced Concrete Structures - Design and Analysis using Theory of Plasticity (3 days)VisNejVis
P247Reinforced Concrete Structures - Design and Analysis using Theory of Plasticity (2 days)VisNejVis
P300Konstruktioner af betonelementer – Udformning og beregningVisNejVis
G271Designforudsætninger iht. SBi 271 og normerVisNejVis
P100Brandpåvirkede betonkonstruktionerVisNejVis
F206Jordankre, beregning, udførelse og testVisNejVis
P108Udførelsesstandard for betonkonstruktioner, EN 13670 / DS 2427 (½ dg)VisNejVis
P202Om kunsten at armere betonVisJaVis
P207Gulvkonstruktioner af beton – fra undergulv til færdig overfladeVisNejVis
P220Vandtætte betonkonstruktionerVisNejVis
P239Efterspændte betonkonstruktioner VisNejVis
P214Befæstigelse og forankring i betonkonstruktionerVisNejVis
P401Glidestøbning (½ dg)VisNejVis
P404Tilsyn med betonarbejder VisNejVis
P405Betonteknik for arbejdsledereVisNejVis
P408Betonarbejdet på byggepladsenVisNejVis
P411Højkvalitetsbeton til udsatte anlægskonstruktionerVisNejVis
P413Vinterforanstaltninger ved betonarbejderVisNejVis
P414Planlægning og afregning af vinterforanstaltningVisNejVis
P415Selvkompakterende beton (½ dg)VisNejVis
P417Beton som underlag - for entrepriseledere (e-læring)VisNejVis
P421Betonarbejder. Beton og udførelse af betonkonstruktioner (e-læring)VisNejVis
P422Armeringsarbejdet på byggepladsen (½ dg)VisNejVis
P301Kontrol af udførelse af bærende konstruktioner – DS1140VisJaVis
P310A113 – Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, fremstilling og montage af elementer af beton og letklinkerbetonVisJaVis
M203Standsning af grundfugt i ældre muret byggeri (½ dg)VisNejVis
P504Optimal drift og vedligehold af betonkonstruktioner under anvendelse af pålidelighedsmetoderVisNejVis
P601Tilstandsvurdering og reparation af betonkonstruktionerVisNejVis
P604Overfladebeskyttelse af betonVisNejVis
P606Forebyggelse og levetidsforlængelse med katodisk beskyttelseVisNejVis
P608Forstærkning af betonkonstruktioner. Metoder og principper.VisNejVis
P609Reparation af betonkonstruktioner. Fra eftersyn til reparation VisNejVis
P610Ikke-destruktiv prøvning af betonVisNejVis
P611Standarder for reparation og overfladebehandling af betonVisNejVis
P612Reparation af betonkonstruktioner. Kompetencegivende e-læringskursus i samarbejde med DTU VisNejVis
P614Advanced NDT Techniques for Evaluation of Concrete StructuresVisNejVis
S106Eksempler på beregning af stålkonstruktioner efter Eurocode 3 (½ dg)VisNejVis
S201How to Design Good Steel StructuresVisNejVis
S202Stål og brandVisNejVis
S204Svejsning, statiske og teknologiske forhold (3/4 dg)VisNejVis
s205Rustfrit stål (½ dg)VisNejVis
S206Kipning og foldning af stålkonstruktionerVisNejVis
S207Tværsnitsklasser (3/4 dg)VisNejVis
S401Tilsyn med stålarbejder (e-læring)VisNejVis
S601Korrosion og korrosionsbeskyttelse af stål (3/4 dg)VisNejVis
S602Korrosionsbeskyttelse af stål ved maling (½ dg)VisNejVis
S603Korrosion og konstruktion samt metalliske belægninger (½ dg)VisNejVis
s208Samlingsdetaljer i stålkonstruktionerVisNejVis
S200Best Steel Structures (3/4 dg)VisNejVis
T102Den europæiske trænorm, EN 1995VisNejVis
T103Beregning af trækonstruktioner i praksisVisNejVis
T201Træ og brand / EN 1995-1-2VisNejVis
T202Moderne træforbindelserVisNejVis
M103Den europæiske murværksnorm, EN 1996VisNejVis
M201Natursten i byggerietVisNejVis
M202Projektering af murværkskonstruktionerVisNejVis
M401Murværkskonstruktioner. Materialer, udførelse og erfaringer fra skaderVisNejVis
M601Renovering af murværkVisNejVis
M300Gode skalmurværkskonstruktioner VisNejVis
F105Den europæiske funderingsnorm / EN 1997- for konstruktionsingeniørerVisNejVis
F106Den europæiske funderingsnorm - for geoteknikere ( EN 1997 )VisNejVis
F200Gode funderingskonstruktionerVisNejVis
F201Erfaringer fra funderingsuheldVisNejVis
F202PælefunderingVisNejVis
F203Bygge- og anlægsarbejder på forurenet jordVisNejVis
F204Beregning af jordtrykspåvirkede konstruktionerVisNejVis
F205Grundvand ved bygge- og anlægsprojekterVisNejVis
F207Vurdering af jordbundsforhold i praksisVisNejVis
F209Jord- og kloakarbejderVisNejVis
F210Geotekniske beregninger i praksis. Norm, beregningsmetodik og eksemplerVisNejVis
F211Havvindmøllefundamenter. Designgrundlag for projektering (½ dg)VisNejVis
F212Byggegruber. Planlægning, dimensionering og udførelseVisNejVis
F213Geotekniske forundersøgelser. Felt- og laboratorieforsøg og deres tolkningVisNejVis
F214Geotechnical Earthquake Engineering VisNejVis
G108The European Seismic Code EC8: EN 1998VisNejVis
L103Den europæiske lastnorm EN 1991VisNejVis
L104Sikkerhed og last i henhold til EN 1990 og EN 1991VisNejVis
L201Vind- og snelast på ikke-svingningsfølsomme konstruktionerVisNejVis
L202Vindlast på større, svingningsfølsomme konstruktionerVisNejVis
L105Sikkerhed og lastVisNejVis
G106AASHTO LRFD Bridge Design SpecificationVisNejVis
G107Den europæiske kompositnorm / EN 1994 (½ dg) VisNejVis
G201Miljøledelse ved projektering og udførelseVisNejVis
G203Svingninger og udmattelse. Projektering af svingningsfølsomme konstruktionerVisNejVis
G205Glas og glaskonstruktioner VisNejVis
G208Svingningsberegninger i praksisVisNejVis
G209Facade EngineeringVisNejVis
G212Understanding of Structural Design (2 dg)VisJaVis
G213Miljørigtig projekteringVisNejVis
G215BoligprojekteringVisNejVis
G217Bygningsfysik for konstruktionsingeniørerVisNejVis
G218Skivebygninger og stabilitetsberegningerVisNejVis
G220Seismic Design of StructuresVisNejVis
G222Byggelovgivning til husbehovVisNejVis
G224AluminiumkonstruktionerVisNejVis
G227Robusthed af bygningskonstruktioner (½ dg)VisNejVis
G228Dokumentation af bærende konstruktioner (½ dg)VisNejVis
G229Brandteknisk dokumentationVisNejVis
G231Grundlæggende brandteknikVisNejVis
G232Brandteknisk dimensioneringVisNejVis
G233Samspil mellem facader og konstruktionerVisNejVis
G234Projektering af stilladskonstruktionerVisNejVis
G236Udførelse i henhold til de Europæiske regler ( EN )VisNejVis
G237BrandsikringVisNejVis
G401Bæredygtige bærende konstruktionerVisNejVis
G601Forvaltning af vedligeholdsopgaverVisNejVis
P124Letbetonkonstruktioner efter de Europæiske regler ( EN )VisNejVis
P420Montage af betonelementer (½ dg)VisNejVis
G238Farlige fejl. Erfaringer fra konstruktionssvigt(½ dg)VisNejVis
G240Facadeteknik for konstruktionsingeniørerVisNejVis
G110Eurocodes. Erfaringer og revisioner - Sikkerhed, last, træ og murværk ( EN )VisNejVis
G241Bygningsrenovering for konstruktionsingeniørerVisNejVis
G242Glass and Glass StructuresVisNejVis
JUBIHvor bevæger branchen sig hen?VisNejVis
G300RobusthedVisNejVis
Home |  Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S  |  Att. Bent Feddersen, Hannemanns Alle 53, 2300 København S  |  Tlf.: 2761 8858 og 5161 6550  |  E-mail: dkbi@dkbi.dk