Praktiske oplysninger
Home
Tilmelding Kursuspladser bestilles hos:

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S
Brovej, Bygning 118, 2800 Lyngby
Tlf. nr.: 45 25 19 80
Fax nr.: 45 88 32 82
E-mail: dkbi@dkbi.dk

Tilmelding kan også ske via instituttets hjemmeside: www.dkbi.dk

Tilmeldingsfristen er generelt tre uger før kursusstart. Hvis andet er tilfældet, er det anført i kursusbeskrivelsen.

Umiddelbart efter modtagelsen af en tilmelding fremsendes per e-mail en bekræftelse med oplysning om pris, tid og sted. Aflyses kurset, meddeles dette ca. to uger før kursusstart.

Gennemføres kurset, udsendes program, deltagerliste og endelig information om tid og sted pr. e-mail senest tre dage før kursusstart.

Hvis du ikke senest tre dage før kursusstart har modtaget denne information, bedes du kontakte os.

Tag aldrig af sted til et kursus uden at have modtaget anden information end tilmeldings-bekræftelsen.

Afmelding Afmelding er vederlagsfri indtil tilmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding opkræves et gebyr på 35% af kursusprisen, dog 100% hvis afmeldingen sker senere end syv dage før kursusstart.

Ændringer og aflysninger Dansk Konstruktions- og Betoninstitut forbeholder sig ret til ændringer af tid og sted samt til mindre ændringer i kursusindhold og lærerbemanding.

Kurser, der ved tilmeldingsfristens udløb ikke har opnået et tilstrækkeligt deltagerantal, aflyses eller udsættes.

Pris Kursernes pris, der afhænger af kursernes længde, fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser. Ved større bestillinger kan opnås rabat efter nærmere aftale.

Home |  Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S  |  Att. Bent Feddersen, Hannemanns Alle 53, 2300 København S  |  Tlf.: 2761 8858 og 5161 6550  |  E-mail: dkbi@dkbi.dk