Generel information
Home
Kursusstruktur og forudsætninger Kursusudbudet er inddelt i følgende emne-grupper

  • Beton - Projektering og planlægning
  • Beton - Planlægning og udførelse
  • Beton - Vedligeholdelse og reparation
  • Stål
  • Murværk
  • Geoteknik og fundering
  • Konstruktioner generelt
Hvis andet ikke er anført, kan kurserne følges uafhængigt af hinanden. Kurserne forudsætter normalt et grundlæggende kendskab til det behandlede emne. Det er anført i kursusbeskrivelsen, hvis et kursus kræver specielle forudsætninger.

E-læring Instituttet har erhvervet licens til e-lærings-systemet, Moodle. Fjernundervisning indgår således som et element i nogle kurser. Hvor dette er tilfældet, vil det fremgå af kursusbeskrivelsen.

E-læring inddrager Internettet som undervisnings- og kommunikationsmiddel mellem undervisere og kursusdeltagere. E-læringskurser er altså kurser, hvor fjernundervisning i større eller mindre grad inddrages i undervisningsforløbet.

Dette redskab vil dels blive brugt til afholdelse af kurser, som primært er fjernundervisningskurser og dels til at åbne en forberedelsesmulighed ved de traditionelle kurser.

Firmakurser Firmakurser tilbydes i alle tekniske emner inden for bygge- og anlægsområdet. Detailindhold, lærerbemanding, kursusform m.v. planlægges i samarbejde med rekvirenten. Kurserne målrettes bl.a. gennem valg af opgaver og øvelser.

Ved bestilling af firmakurser må der regnes med en planlægnings- og forberedelsesfase på ca. to måneder.

Prisen for et firmakursus aftales individuelt. Prisen afhænger bl.a. af kursets art, varighed og lærerbemanding.

Firmakurser kan også tilbydes som virksomhedstilpassede e-læringskurser.

Samarbejde DKBI A/S har indgået en samarbejdsaftale med DTU Byg og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) om afholdelse af tekniske efteruddannelseskurser for konstruktionsingeniører. Samarbejdet indebærer, at alle DKBI’s nuværende kurser og alle kommende kurser udbydes i fællesskab. Kurserne udvikles af et kursusudvalg, hvor DTU Byg og ASE er repræsenteret.

Kurserne medtages i DTU’s og ASE's register over efteruddannelseskurser og markedsføres fremover også på DTU Bygs ASE's hjemmeside.

Samarbejdet vil endvidere omfatte et initiativ til etablering af et system, der kan dokumentere, at den enkelte ingeniør gennem deltagelse i efteruddannelseskurser med eller uden prøveaflæggelse har vedligeholdt sine faglige færdigheder.

Kurserne i Horsens udbydes i samarbejde med VIA University College.

Home |  Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S  |  Att. Bent Feddersen, Hannemanns Alle 53, 2300 København S  |  Tlf.: 2761 8858 og 5161 6550  |  E-mail: dkbi@dkbi.dk